/

Reference

Neki od naših radova

INA INDUSTRIJA NAFTE d.d.

- zemljani radovi
- košnja trave
- rušenje stabala
- uređenje bankine
- kršenje šiblja i granja
- zatpavanje i planiranje zemlje
- utovar materijala u kamione
- skelarski radovi
- montaža i demontaža skele
- tesarski radovi
- betonski radovi
- armiranobetonski radovi
- zidarski radovi
- održavanje rafinerijske opreme
- transportni radovi
- radovi na održavanju kanalizacije
- radovi na cjevovodima
- mješanje isplake i vapna
- razbijanje betona i asvalta
- nabijanje zemlje i kamenog materijala
- priprema priključaka za ugradnju sondi
- svi radovi na sanacijama puknuća naftovoda
- likvidacije bušotina
- uređenje bušotinskog kruga
- svi radovi na hitnim intervencijama
- građevinski radovi na sanaciji propuštanja vodovodnih cjevovoda
- građevinski radovi na izgradnji mjerno regulacione stanice
- remont rafinerijskih postrojenja
- rekultivacija tla s dodatkom mineralnog gnojiva
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-m3
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-tona
- rad samoistovarnih kamiona-sat
- rad i dežurstvo samoistovarnih kamiona sa ralicama i posipačima za sol i sipinu u zimskoj službi
- rad strojeva u zimskoj službi
- te još mnogo drugih poslova
- kompresorska stanica Stružec
- otpremna stanica Stružec
- Mjerna stanica br. 1, br.2, br.3, br.4, br. 5 Stružec
- otpremna stanica Lipovljani
- Mjerna stanica br.1, br.2, br.3, br.4, br.5, Lipovljani
- Etan Ivanić Grad
- Đeletovci-Ekološka Graba
- Plinovod Županja – Vrbanje
- Plinovod Gotalovec-Podrute
- Plinovod Zagreb – karlovac
- Rafinerija Nafte Sisak
- Priprema za remont svih bušotina na lokaciji Gojlo
- okoli PSP, Platforme br. 1, br. 2, br.3, br.4, br.5
- Žutica – na svim postrojenjima
- Rafinerija Nafte Rijeka –Urinj
- Mramor Brdo
- Utovarna stanica Ruščica
- Đeletovci
- I još mnogo dr. postrojenja
- radovi na objektima i postrojenjima te plinskim poljima su se vršili tijekom 1995., 1996., 1997.,1998., 1999., 2000. i 2001.g.
U Rafineriji Nafte Sisak tijekom 2000., 2001. god.

Na remontu bušotina na radilištu Gojlo tijekom 2000.g. 2001.g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Ina-Industrije Nafte d.d. Zagreb i našoj arhivi koje, ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid.

STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o.

- tesarski radovi
- skelarski radovi
- zemljani radovi
- zatpavanje i planiranje zemlje
- utovar materijala u kamione
- betonski radovi
- armiranobetonski radovi
- zidarski radovi
- održavanje rafinerijske opreme
- transportni radovi
- radovi na održavanju kanalizacije
- radovi na cjevovodima
- mješanje isplake i vapna
- razbijanje betona i asvalta
- nabijanje zemlje i kamenog materijala
- montaža i demontaža skele
- kršenje šiblja i granja
- priprema priključaka za ugradnju sondi
- košnja trave
- rušenje stabala
- uređenje bankine
- svi radovi na sanacijama puknuća naftovoda
- likvidacije bušotina
- uređenje bušotinskog kruga
- svi radovi na hitnim intervencijama
- građevinski radovi na sanaciji propuštanja vodovodnih cjevovoda
- građevinski radovi na izgradnji mjerno regulacione stanice
- čišćenje u pogonima
- remont rafinerijskih postrojenja
- rekultivacija tla s dodatkom mineralnog gnojiva
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-m3
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-tona
- rad samoistovarnih kamiona-sat
- rad i dežurstvo samoistovarnih kamiona sa ralicama i posipačima za sol i sipinu u zimskoj službi
- rad strojeva u zimskoj službi
- te još mnogo drugih poslova
- kompresorska stanica Stružec
- otpremna stanica Stružec
- Mjerna br.1,br.2.,br.3.,br.4.,br.5. Stružec
- otpremna stanica Lipovljani
- Mjerna br.1,br.2.,br.3.,br.4.,br.5. Stružec
- Sisak-Stružec kanal Obžav
- Okoli eksploataciono polje
- Osekovo 42,88,64
- magistralni naftovod Sisak-Stružec
- PSP Okoli
- Okoli 60
- Rafinerija nafte Sisak
- pogon Stružec, Žutica, Šumečani
- Auto cesta Zagreb-Split dionica Bosiljevo-Josip Dol-Jezerane
- Rafinerija nafte Rijeka Urinj
- Rafinerija nafte Rijeka- Mlaka
- Visoka Greda-2
- Jamarice
- Kozarice
- Ruščica
- pogon Lipovljani
- Rešetari 1
- Brezine 2
- KS Lipovljani
- Ideco 202
- Janja Lipa
- Benzinska pumpa Sl. Brod, Petrinja, H.Kostajnica, Križevci, Popovača, Veruda, pula, Žurkovo, Poreč, Rab, Murter, Škurinje, Čandekova Rijeka, Smičiklasova, Karlovac, Harambašićeva Zagreb, Pakrac
- Plinovod DN-150 Pakrac-Daruvar
- Benzinska postaja Resnik, Smičiklasova, Vukovarska, itd.
- Žitnjak
- Šipan
- Lastovo
- Bruvno
- Poljice
- Krk
- Plinovod Kutina-Slavonski Brod
- Plinovod Zagreb-Kutina
- Plinovod Pula-Karlovac
- MRS Nova Gradiška
- Plinovod Podrebar - Josipdol
- Generator pare u RNS,
- postrojenje PSA 2 u RNS
- sustav HDS FCC benzina u RNS
- TS 380 u Rafineriji nafte Rijeka
- spojni cjevovod hidrokreking kompleksa u RNR
- Spremnički proctor hidrokrekinga u RNR
- izgradnja plinovoda MRS Rijeka
- rekonstrukcija postrojenja za tehnološke fluide Jamarice I faza
- i još mnogo drugih postrojenja
Radovi na objektima, postrojenjima, plinskim poljima te rafinerijama su se vršili tijekom 2002., 2003., 2004., 2005. ,2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011, 2013., 2013. i 2014. god.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi STSI-Integrirani tehnički servisi d.o.o. Zagreb i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

Ministarstvo razvitka i obnove

- zemljani radovi
- tesarski radovi
- betonski radovi
- armiranobetonski radovi
- zidarski radovi
- krovopokrivački radovi
- nabijanje zemlje i kamenog materijala
- razbijanje betona i asvalta
- utovar materijala u kamione
- zatrpavanje i planiranje zemlje
- strojni iskop
- rad samoistovarnih kamiona-sat
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-tona
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-m3
Obnova obiteljskih kuća u Općini Jasenovac i Općina Sunja cca 100 obiteljskih kuća
Tijekom 1995.g.,1996.g.,1997.g.,1998.g.,1999.g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Ministarstvom razvitka i obnove Zagreb i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

Općina Jasenovac

- zemljani radovi
- betonski radovi
- armirano betonski radovi
- strojni iskop
- zatrpavanje i planiranje zemlje
- utovar materijala u kamione
- razbijanje betona i asvalta
- nabijanje zemlje i kamenog materijala
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-m3
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-tona
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-sat
Objekt općine Jasenovac i objekt Svlačionice za nogometni klub Jasenovac
Tijekom 1997g i 1998g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Općine Jasenovac i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

Općina Lipovljani

- zemljani radovi
- betonski radovi
- armirano-betonski radovi
- zatrpavanje i planiranje zemlje
- strojni iskop
- utovar materijala u kamione
- razbijanje betona i asvalt
- nabijanje zemlje i kamenog materijala
- rad samoistovarnih kamiona-sat
- prijevoz raznog građevinskog materijala samoistovarnim kamionima-m3
- postavljanje kanalizacije
postavljanje kanalizacije kroz cijele Lipovljane
tijekom 1997g. i 1998g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Općine Lipovljani i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

Habau d.o.o. Zagreb

svi radovi na plinovodu
- plinovod BS Marčelji – BS Delnice
- kanal.podsustav Liburnijska Rivijera
tijekom 2006. i 2007g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Habau d.o.o. Zagreb i našoj arhivi koje, ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

MAP - TRADE d.o.o. Slovenska Bistrica ( Slovenia )

građevinski radovi
Dubrovnik ( HE Dubrovnik, Plat )
tijekom 2012.g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Map-trade d.o.o. i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

MONTER d.o.o. Zagreb

- građevinski radovi trase slanovoda, kondenzatovoda elektro-kabela
- svi građevinski iskelarski radovi
- PSP Okoli
- Rafinerija nafte Sisak
tijekom 2011. – 2014.g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Monter d.o.o. Zagreb i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad

-građevinski radovi rekonstrukcije i dogradnje objekata
- usluge prijevoza samoistovarnim kamionima
-najam i rad strojevima i građevinskom mehanizacijom
- Terminal Žitnjak
- aerodorom Zagreb
- Ivanić Grad
- Rafinerija nafte Sisak ( TS 11 )
tijekom 2010., 2011., 2012., 2013. i 2014g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Elektrocentar Petek d.o.o. Ivanić Grad i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

ING-GRAD d.o.o. Zagreb

- izgradnja distributivnog plinovoda prirodnog plina
- građevinsko –vodoistražni radovi na izgradnji i likvidaciji bušećeg radnog prostora bušotina
- Mrs Rijeka istok do Rafinerije nafte Rijeka
- Okoli Ok-62, Ok-63
tijekom 2009., - 2014.g.
Dokazi o našim poslovima postoje u arhivi Ing-grad d.o.o. Zagreb i našoj arhivi koje,ukoliko bude potrebno, možemo dati na uvid

Napominjemo, da je gosp. Xhafer Haziraj imao prije registrirani Zidarski obrt te je preko njega radio dugi niz godina kao kooperant poduzeća RADNIK d.d. Novska za INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb i PETROKEMIJA d.d. Kutina sve dok nije registrirao vlastito poduzeće tj. ARĐENT d.o.o. Novska.

Za sva pitanja obratite nam se putem kontakt obrasca